Hvorfor "sosial" bærekraft? Kan vi ikke bare snakke om bærekraft?

Jeg er en sterk tilhenger av “no bullshit” og ikke komplisere ting mer enn nødvendig. Likevel har jeg et lite behov for å sette mitt engasjement og det arbeidet jeg gjør inn i en større faglig sammenheng.

Torg og møteplasser er viktige verktøy i å skape sosial bærekraft. Her fra Tøyen Torg tidligere i år. Foto: Ola Vatn.

Torg og møteplasser er viktige verktøy i å skape sosial bærekraft. Her fra Tøyen Torg tidligere i år. Foto: Ola Vatn.

Da jeg startet på Tøyenprosjektet var jeg lite opptatt av sosialt entreprenørskap. Jeg har alltid vært opptatt av det kommersielle, og det er jeg fortsatt. Men, jeg har alltid hatt et sterkt fokus på det å skape destinasjoner som ønsker å gi noe tilbake til samfunnet, i det å være en del av et godt nabolag, og om å utvikle møteplasser folk har lyst til å besøke. Med dette fokuset har jeg en sterk overbevisning om at steder vil vokse, bli mer attraktive, bli lønnsomme, og skape verdier for alle parter. I veldig forenklet form handler dette om sosial bærekraft.

For noen uker tilbake diskuterte jeg om innovasjon i det offentlige med en toppleder, og vi kom inn på temaet sosialt entreprenørskap. Jeg fikk spørsmålet “Hva er det som skiller sosialt entreprenørskap fra vanlig entreprenørskap? Trenger vi egentlig dette sosiale? Kan vi ikke bare snakke om entreprenørskap?”. Forleden kom jeg så i diskusjon med toppledere fra det private næringsliv, der jeg kom inn på temaet sosial bærekraft. “Tull og fjas,” fikk jeg til umiddelbar reaksjon. “Hva er dette sosiale greiene. Jeg skjønner ingenting. Snakk om bærekraft. Det skjønner jeg!” Disse to episodene fått meg til å tenke på to ting:

  1. Det er en stor kommunikasjonsjobb å gjøre - både i det offentlige og i næringslivet - slik at vi alle forstå de ulike bærekraftsdimensjonene og hvordan de sammen skal skape resultater.

  2. Vi som jobber som konsulenter må være flinkere til å forenkle, tydeliggjøre og ikke la begreper komme i veien for den faktiske leveransen - målet om bedre og mer bærekraftige løsninger.

Modellen illustrerer de tre “bunnlinjene”, som må virke sammen for å oppnå bærekraftige løsninger..

Modellen illustrerer de tre “bunnlinjene”, som må virke sammen for å oppnå bærekraftige løsninger..

Derfor tenkte jeg allerede her gi et lite “crash course” i bærekraft, og spesielt den sosiale dimensjonen av dette. Bærekraftsbegrepet og “Bærekraftig utvikling” ble lansert av Brundtlandkommisjonen i 1987. FN har en informativ side om dette her, som blant annet også viser til de 17 bærekraftsmålene FN vedtok i 2015 og som nå tas i bruk av det offentlige og næringsaktører landet rundt.. Sosialt entreprenørskap handler om den tredje (eller tredelte) bunnlinjen i bærekraftsmodellen, dvs. at entreprenørskap og næringsliv ikke bare skal handle om profitt (den første bunnlinjen) og klimatiltak (den andre bunnlinjen), men også om mennesker - dvs. det å gi noe tilbake til ansatte, til samfunnet, til lokalmiljøet. For å kunne fremme bærekraftig utvikling må bedrifter tilfredsstille alle tre dimensjoner. Her er en forklaring (Elkington, 1997) på disse tre bunnlinjene:

  • Profit - økonomisk fremgang: Å ha et langsiktig perspektiv, forbli konkurransedyktig og skape økonomisk verdi.

  • Planet - miljømessig ansvar: Å sikre at bedriftens aktivitet tar hensyn til miljøet, og strebe etter kontinuerlige forbedringer.

  • People - sosiale forhold: Å ta hensyn til lokalmiljø og samfunnet ellers. Å inkludere sosiale, kulturelle og politiske spørsmål som er relevant for kjernevirksomheten.

Utfordringen med å ta dette videre inn i diskusjonen om sosialt entreprenørskap er at det er mange ulike varianter av sosiale entreprenører. Noen jobber utelukkende med frivillighet, noen som non-profit, noen med kun miljødimensjoner, osv. Jeg mener sosiale entreprenører også må ha fokus på den økonomiske dimensjonen. Jeg er også opptatt av at vi innen bærekraftsdiskusjoner ikke bare må fokusere på bunnlinjen.

Hvorfor kan vi ikke innen bærekraftig utvikling snakke like mye om topplinjen som om bunnlinjen?

Å øke den økonomiske bunnlinjen handler i realiteten om å øke lønnsomheten. Topplinjevekst handler om å øke inntektene, og å skape vekst. Et alt for stort fokus på bunnlinjen vil kunne føre til at entreprenører - sosiale eller andre - glemmer å sikre nok inntekter. Et fokus på bærekraftig vekst er totalt sett positivt, spesielt om alle tre bunnlinjer jobber sammen.

Det er krevende for bedrifter å jobbe med bærekraftig utvikling, ikke minst å ha like stort fokus på alle tre bunnlinjer. For samfunnet vi lever i og kloden vi bor på er det likevel viktig å ta et ansvar. Og så får vi alle ta noen skritt hver dag, på veien mot å sikre at det vi har i dag også er noe generasjonene som kommer etter oss skal ha glede av.

Bærekraftig handel i 2019

For å si det rett ut: Bærekraftig handel er det motsatte av å satse på Black Friday, Singles Day, Cyber Monday og andre aktiviteter som kun handler om å pumpe ut størst mulig volum til lavest mulig pris.

Det hadde vært fantastisk om norske (og gjerne også internasjonale) retailere begynte å bruke FN’s Bærekraftsmål i sitt arbeid. Noen som kjenner noen som gjør det?

Det hadde vært fantastisk om norske (og gjerne også internasjonale) retailere begynte å bruke FN’s Bærekraftsmål i sitt arbeid. Noen som kjenner noen som gjør det?

Det er forsåvidt ikke noe nytt, men vi ser nå fra Wall Street hvordan aksjeverdier for flerfoldige hundre milliarder forsvinner i varehandelen. Sears er erklært konkurs, Macy’s sliter, og det samme gjør mange av de store retailerne i USA. Og Black Friday får skylden, skrives det. Aksjeverdier for 255 milliarder har forsvunnet, står det å lese.

Her hjemme begynner nå omsetningstallene for 2018 å tikke inn, og de presenteres som om de er gode. Men, er de det? Thons imperium sier i sin pressemelding at 2018 var et bra år. For 2018 kan Thon rapportere om en vekst på 1,5%, og var fornøyde med det. Når konsumprisindeksen for 2018 samtidig var på 3,5% betyr jo dette at Thon har hatt en realnedgang i 2018. Og, i et utfyllende intervju med Olav Thon i dagens A-magasinet bekrefter Olav Thon at middagshøyden er nådd for kjøpesentrene. Men, det er fremsnakking av egen virksomhet de gjør, og det er jo bra. Samtidig er Thon såpass store og med kontroll over sine eiendommer at de nok er blant dem som raskest kan omstille seg. De skriver dog at det blir mindre butikker på kjøpesentrene fremover, og mer opplevelse og servering. Og, det er stadig flere kjeder som nå fortløpende legger ned flere fysiske butikker for å satse mer på de beste, i kombinasjon med nettbutikk. Vi er i forvandlingens tid.

Det som nå også blir interessant fremover er å få inn flere tall for julehandelen. Og for Black Friday. I Danmark var det en nedgang på 8% i omsetningen på Black Friday i 2018 mot 2017. De store kjøpesentrene i Bærum (Sandvika Storsenter, Fornebu S og Holmen) har også rapportert om nedgang i omsetningen på Black Friday 2018 mot 2017. Når vi nå også ser hvordan amerikanske retailere har handlet inn for mye varer til Black Friday og (dermed sliter med likviditeten) sier det seg selv: Det er ikke bærekraftig handel!

Jeg håper kjeder, retailere, butikker og kjøpesentereiere i 2019 retter et langt større fokus på kundeservice, innovasjon og lønnsom handel. Butikkene trenger det, fordi butikkene må gå med overskudd og kunne lønne sine ansatte. Lønnsom handel er avgjørende for et bærekraftig og sunt samfunn, ikke volumbasert handel.

Jeg håper vi kommer til å se mye mer av smarte, kreative og bærekraftige konsepter i tiden som kommer, og jeg vil personlig heie på alle som har dette som fokus. Og, så håper jeg snart gårdeierne - Thon inkludert - begynner å få fokus utover kun seg selv og egen eiendom.

Det er spennende tider vi går inn i og det gjelder å følge med og være i forkant av utviklingen. Og så vil jeg her avslutte med mål 17 i FNs Bærekraftsmål: SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE!

Jeg ønsker deg en kanonstart på din bærekraftige satsing i år!

SISTE: E24 bragte 17.01.2019 nyheten om “Kundene sviktet kjøpesentrene i desember”, der Virke blant annet presenterte kjøpesenterindeksen fra Kvarud. Desemberomsetningen falt med 0,5%, og Black Friday gis skylden. “Man har allerede sett konturene av det, men Kvarud Analyse sin ferske rapport om Norges kjøpesentre viser at Black Friday svekket julehandelen betraktelig.”