UTVALGTE PROSJEKTER

De siste drøye 25 årene har jeg hatt ansvaret for mange små og store prosjekter. Her er noen få, representative for hva jeg kan bidra med:

 
 
musikkfest_toyen-OV-73_LoRes.jpg

Tøyen Torg

Vinteren 2018 ble jeg engasjert av gårdeierne rundt Tøyen Torg i å finne en måte å organisere aktiviseringen på. Forprosjektet “Torgløftet for Tøyen” resulterte i etableringen av Tøyen Torgforening, en forening som organiserer gårdeiere, lokalt kultur- og næringsliv, bydelen og beboere. Målet er et åpent, levende og inkluderende torg - som også gir noe tilbake til nabolaget.

 
3.jpg

Karl Johans Sommerservering

Hver vår, helt siden 2013, stenges Karl Johans gate for biler og parkeringsplassene erstattes med stoler, bord, parasoller og blomsterkasser. Dette er praktisk “Bilfritt byliv”, startet lenge før “Bilfritt Byliv” ble introdusert som politisk prosjekt. Det har vært avgjørende for god nærings- og bylivsutvikling i kvartalet, og ga stor innsikt i å forstå relasjonene mellom forvaltningen og den politiske ledelsen i Oslo Kommune.

 
Paleet_bag_940x804.jpg

Paleet - den elegante rebellen

Utvikling av ny merkevareplattform og identitet for Paleet har vært avgjørende for å løfte dette erværdige handelshuset frem fra glemselen og sikre kommersiell vekst. Den visuelle identiteten ble i tillegg belønnet med en rekke utmerkelser og priser, som blant annet Red Dot og gull i European Design Awards.  Identiteten ble lansert under reåpningen av Paleet 3. september 2014, og er utviklet av Neue Design Studio.

 
Einar Aslaksen 2.jpg

Paleet - retail design og arkitektur

Identitetsutvikling og arkitektur må fungere i et samspill. Derfor ble det jobbet inngående med å tenke ut en arkitektur og rommelighet på det nye Paleet, som skulle bidra til å forsterke det inntrykket Paleet også bygget opp gjennom kommunikasjonen. Sanselighet, åpenhet, og et sterkt fokus på faglighet var viktige ingredienser også i de arkitektoniske grepene som ble valgt. Løsningen bidro til lovord i en rekke internasjonale magasiner og tidsskrifter, i tillegg til svært gode besøkstall.