UTVALGTE PROSJEKTER

De siste drøye 25 årene har jeg hatt ansvaret for mange små og store prosjekter. Her er noen få utvalgte, forhåpentligvis representative for hva jeg kan bidra med:

 
 
musikkfest_toyen-OV-73_LoRes.jpg

Torgløftet for Tøyen

Vinteren 2018 startet arbeidet med å avdekke i hvilken retning Tøyen Torg skulle aktiviseres og organiseres på fremover. De fire gårdeierne var oppdragsgivere, og resultatet ble blant annet Tøyen Torgforening.

 
3.jpg

Karl Johans Sommerservering

Hvert vår siden 2013 stenges Karl Johans gate for biler 18. mai, og fylles med stoler, bord, parasoller og blomsterkasser - og mange mennesker. Byliv skapes, med byens beste utsikt: Spikersuppa.

 
Paleet_bag_940x804.jpg

Paleet - ny visuell identitet

Den nye visuelle identiteten for Paleet - utviklet av Neue Design Studio og lansert i forbindelse med reåpningen 3. september 2014 - har blitt belønnet med nasjonal og internasjonal heder få andre merkevarer er forunt. 

 
Einar Aslaksen 2.jpg

Paleet - retail design og arkitektur

En merkevare som Paleet hadde som mål å bli en destinasjon. For å nå dette målet måtte besøksopplevelsen ha en kvalitet utover det forventede, uten å fremstå som ekskluderende. Besøksmålene ble raskt nådd, og grunnlaget er forhåpentlig lagt for en destinasjon med lang levetid i Oslo.