I en verden der alt rundt oss blir stadig mer omskiftelig vil de fysiske møteplassene bli stadig viktigere. Gode møteplasser bidrar til gode nabolag. På samme måte som merkevarer blir sterke ved å knytte sterke bånd med menneskene de er til for, kan steder gjøre det samme. Steder som forteller en god historie, som er godt organisert, og som har aktiviteter som er relevante for menneskene som bor og jobber der skaper et bærekraftig samfunn. God nabolagsutvikling handler om å sette menneskene i fokus.

Tjenester som leveres er blant annet disse:

  • Prossessledelse for offentlig og privat samarbeid

  • Steds- og merkevareanalyser

  • Utvikling av identitetsplattform

  • Organisering og medvirkningsprosesser

  • PR og kommunikasjonsrådgivning

  • Generell rådgivning innen handels- og stedsutvikling

Her kan du lese mer om hvordan et typisk steds- og nabolagsutviklingsprosjekt kan organiseres ->