Øystein Aurlien pressebilde full.jpg

Jeg elsker å gå rundt og snakke med driverne, butikksjefene, kafeeierne, de som driver i førsteetasjene. Jeg kaller dette for "management by walking around". Kraften som ligger i gå rundt og snakke med mennesker må ikke undervurderes. Innen senterledelse er dette et grunnleggende prinsipp for å lykkes: lytte og snakke. Det er også et prinsipp jeg forsøker å overføre til by-, steds- og destinasjonsutvikling. Og til merkevareutvikling. På samme måte som prinsipper fra designledelse og identitetsutvikling også kan overføres til det som helt enkelt handler om å utvikle gode og bærekraftige steder og nabolag.

Aurlien Consulting som rådgivningsselskap ble etablert første gang i 2009, men fullt ut aktivisert i 2017. Jeg har et bredt nettverk, og knytter til meg ulike ressurser avhengig av utfordringene som skal løses. Mitt kontor er på mange ulike steder, primært i Oslo.   


Min bakgrunn

Jeg har over 25 års erfaring innen markedsføringsledelse og merkevareutvikling, med en spesiell forkjærlighet for å skape gode møteplasser. "Sisteleddet", var det mange som kalte det. "Førsteleddet" er en mye bedre betegnelse. Det er i møtet mellom merkevarene og menneskene magien virkelig skjer. Derfor er det utrolig spennende og givende å få lov til å være med å skape gode møteplasser.

Foto: Lee Abbamonte, Karl Johans Sommerservering, sommeren 2015

Foto: Lee Abbamonte, Karl Johans Sommerservering, sommeren 2015

De senere årene har jeg hatt et sterkt engasjement for Oslo sentrum. Jeg har hatt ansvaret for reetableringen av Paleet som en destinasjon for mote, mat og livsstil i Oslo, et prosjekt som har blitt belønnet med mye heder og svært gode resultater. Dette prosjektet varte fra 2012 til 2017. Jeg har vært sterkt engasjert i ulike initiativ for å samarbeide og organisere sentrum bedre, i krysningspunktet mellom det offentlige og private. Dette engasjementet har jeg fortsatt med, etter at jeg forlot Paleet. Jeg har ledet en lokal næringsforening, Strøksforeningen Studenterlunden, fra 2012 til 2017. Gjennom dette vervet bidro jeg til å sikre fortsatt skøytebane i Spikersuppa, etter at Saras Telt ble revet i 2013.  Jeg har også lykkes å stenge Karl Johans gate for biler, hver sommer siden 2013,  og laget Oslos lengste "piazza" - Karl Johans Sommerservering. Dette prosjektet er blitt flittig brukt som et vellykket eksempel på "Bilfritt Byliv". Jeg har også sittet i styret i VisitOSLO, fra 2015 til 2017, og ivret for å løfte sentrumshandelens anseelse og rolle i hvordan Oslo promoteres. Mer om min bakgrunn finner du her.


Når jeg nå jobber som rådgiver er det ikke alene. Jeg knytter til meg ulike samarbeidspartnere og ressurspersoner, tilpasset de ulike oppgavene som skal løses, de ressursene oppdragsgiverne har, og hva jeg mener vil være riktig for å løse den konkrete utfordringen. 

Men, det starter alltid med at vi har en prat først. Ring meg gjerne!