Bydel Null

Oslo har 15 bydeler, står det å lese på Oslo Kommunes hjemmesider. Men, en bydel glimrer med sitt fravær på listen og i kartet: Oslo sentrum, bydel null.

Bydelskart Oslo.png

Det er interessant å lese hvordan det i diskusjoner om byplanlegging for Oslo sentrum - og initiativet for et sentrum stadig mer fritt for privatbiler - stadig vises til f.eks. Barcelona og "Superblocks". Superblocks handler om at flere kvartaler går sammen og begrenser trafikken inne i "superblock" til kun å gjelde de som bor der. Og da utelukkende i ganghastighet. Men, ett poeng glemmes så alt for lett: I Barcelona bor det mye folk i disse kvartalene. I Oslo sentrum bor det knapt noen. Mens det er beboerne som tar tilbake gatene i Barcelona, hvem skal ta tilbake gatene i Oslo sentrum?

Det er ikke helt "null" mennesker som bor i Oslo sentrum, akkurat. På Byplan vises det til tall fra januar 2015, og det hevdes der at befolkningen var på 1.063. På Wikipedia har de delt inn Oslo sentrum i litt ulike roder, og da ser det ut til at det bare bor 945 mennesker der.  Det er en fin økning fra 2000, men uansett ikke nok til å kunne ha noen egen bydelsadministrasjon. Samtidig viser Oslo Kommunes egen statistikkbank at det i 2017 bor 17.494 mennesker i Sentrum. Hvor bor de, og er ikke dette da nok til at sentrum kunne trenge en egen bydelsadmistrasjon?

Mesteparten av området innenfor Ring 1 regnes i dag av de fleste som en del av Oslo sentrum, men en del av områdene rundt regjeringskvartalet er en del av Bydel St.Hanshaugen. Tjuvholmen og Aker Brygge beskrives også som en del av Oslo sentrum, men tilhører Bydel Frogner. Bjørvika-området er også det nye CBD (Commercial Business District) av Oslo sentrum, men alle som flytter inn der sogner til Bydel Gamle Oslo. Det skulle ikke forundre meg om statistikkbanken til Oslo kommune tar med disse i sine tall. Mer dyptpløyende analyser i disse tallene har Asplan Viak, SLA og Grape Arkitekter gjort, i sitt prosjekt "Oslo 100.000". 

Dog, selv om sentrum skulle få sin egen administrasjon betyr det lite for det faktum at det ikke bor nok folk i sentrumsgatene der parkeringsplassene fjernes og de skal stenges for trafikk. Hvem skal da ta tilbake gatene, slik som i Barcelona, annet enn kanskje de som driver næringsvirksomheten sin der? 

Forrige uke var jeg en tur på Rådhuset og presenterte mitt "Gateplansinitiativ for Oslo sentrum" for et par av Byrådsavdelingene. Gateplansinitiativet er et innovasjonsprosjekt, som i korte trekk handler om å å ansvarliggjøre, inspirere, organisere, stimulere og motivere alle de som driver i førsteetasjene i Oslo sentrum til å ta et sterkere eierskap til gaten utenfor og nabolaget de er en del av. 

Dette er det femte initiativet for å organisere Oslo sentrum på de siste 25 årene. Det første initiativet kom i 1995, da Odd Einar Dørum og Bjørn Rønneberg først forsøkte å ta opp dette med en egen bydelsadmistrasjon. Dog kom det ikke til politisk behandling. Så kom et nytt initiativ i 2000, da Per Jæger fikk startet opp Hovedstadsaksjonen. Dette samarbeidet mellom staten, kommunen og det private næringslivet endte med at rundt NOK 475 millioner totalt ble investert i oppgradering av Oslo sentrum til Unionsjubileet i 2005. Så kom et nytt initiativ i 2011, der det faktisk ble vedtatt i Oslo Bystyre å etablere et sentrumsutvalg for Oslo. Samtidig gikk flere av kjøpesentrene sammen og startet "Mer i Oslo Sentrum", som senere ble til "Oslo Sentrumssamarbeidet" (OSS). OSS handlet om å etablere et trepartssamarbeid og få på plass en sentrumsledelse for Oslo. Og så er det da altså Gateplansinitiativet.

Tilbakemeldingen fra politisk hold på Rådhuset var i møtet 6. desember at det er svært positivt at næringslivet i Oslo ønsker å jobbe bedre sammen, og at det er bra for Oslo om det private og offentlige kan jobbe enda bedre sammen. Derfor vil det bli positivt mottatt om de sentrale organisasjonene i Oslo kan gå sammen og være konkrete i sitt initiativ.

Nå er det snart bare 12 måneder til Oslo offisielt er Europas Miljøhovedstad, Tenk om vi kan bruke 2018 til å lage gode historier og flotte bilder, som viser Oslos gater fulle av mennesker og liv. Tenk om vi kan vise gater der bilene viker for gående, syklende, sittende, lekende, handlende og glade mennesker. 

Bydel Null kan bli Bydel O, en bydel hele Oslo er stolte over!