LØPENDE PROSJEKTER

Her er en oversikt over prosjektene som er i arbeid:

tøyen torg.jpg

Tøyen Torgforening

I januar 2018 startet prosjektet “Torgløftet for Tøyen”, og resultatet ble blant annet etablering av Tøyen Torgforening - en helt ny modell for samarbeid mellom næringsliv, offentlig virksomhet og beboere. Torgforeningen er under etablering.

IMG_3388.JPG

Byregnskap for Oslo

Det har de senere årene vært mange meninger og oppfatninger om "Bilfritt Byliv" og konsekvensene det har for næringslivet i Oslo sentrum. Dessverre har det ikke foreligget noe samlet regnskap som viser konsekvensene av slike tiltak. Multiconsult, Opak og Aurlien Consulting fikk i oppdrag fra Oslo Kommune å utvikle et slikt regnskap.

 

BLOGG

Her får du oversikt over de ti siste kronikkene/innleggene som er skrevet. Flere av disse har blitt publisert også i andre medier/magasiner: