"Slik tar du livet av en by"

Tittelen over fikk jeg fra en venn på Facebook, etter at nyhetene om Oslos verdensrekordforsøk i bilfritt byliv kom overalt i mediene. Mange håpet at byrådets endring fra “Bilfritt Sentrum” til “Bilfritt Byliv” skulle bety smartere fokus i prosjektet. Det kan dessverre virke som om det kun var et retorisk grep for å stagge misnøyen. Nå går de i gang, uten en plan.

Slik så det ut på Karl Johans gate, en drøy time etter at Sommerserveringen åpnet for første gang, lørdag 15. juni 2013.

Slik så det ut på Karl Johans gate, en drøy time etter at Sommerserveringen åpnet for første gang, lørdag 15. juni 2013.

“Vi skal sette verdensrekord i bilfritt byliv” sto det å lese forleden i Byplan Oslo, og i dag har det vært luftet i de fleste medier at 650 gateparkeringsplasser i sentrum skal fjernes allerede 1. juni. Handlingsplanen for “Bilfritt Byliv” er ikke klar før til sommeren. Oslo Handelsstands Forening mener prosjektet går for fort frem. Jeg vil gå enda lenger og påstå at den planlagte fjerningen av parkeringsplasser må utsettes til det faktisk foreligger en plan.

Jeg har alltid vært pro at Oslo sentrum bør gjøres mer attraktiv for gående, på bekostning av bilene, og er det fortsatt. Det funker for bylivet, men forutsetter at man tenker smart og fyller et innhold som er relevant til områdets og gatenes karakter. Det er til dels uansvarlig å starte et prosjekt med å fjerne p-plasser, før det foreligger noen plan for hva gatene skal fylles med. Fremdriften det legges opp til er fullstendig urealistisk, og hittil er det kun løst snakk om noen benker og litt annet i gatene. Dette er for lettvint. Nå risikerer hele prosjektet å bli en fiasko, før det har kommet i gang. Stopp tøyset!

I mai 2016 var Byrådet på studietur til Brüssel for å lære av feilene der. Der lærte de blant annet at det må planlegges for innhold, før gater stenges. De lærte også at god involvering av næringslivet, handel, og ulike aktører er sentralt for å lykkes. Hvorfor har de da ikke involvert og drøftet planene med de som blir sterkest berørt? Hvorfor lyttes det ikke til råd?

I høst skrev jeg et notat til Byråd for Byutvikling, som også ble delt på Strøksforeningen Studenterlundens Facebook-side “Spikersuppa”. Dette notatet skrev jeg i forkant av et møte jeg hadde invitert meg selv til. Dessverre møtte ikke de jeg hadde avtalt møtet med, men noen andre gjorde det. Notatet ble overlevert, og nå i januar fikk jeg svar på punktet som har med Sommerserveringen i Karl Johan å gjøre. Byrådsavdelingen anbefalte en fire års dispensasjon fra reguleringen av Karl Johans gate, og ba Bilfritt Byliv-prosjektet om svarfrist innen 23. januar. Jeg tror det blir Sommerservering også i år, men har ikke fått noen formell bekreftelse på det. Jeg vet heller ikke hvordan vi skal agere overfor etatene. De andre punktene i mitt notat, der jeg blant annet oppfordret til å involvere og bruke aktørene i hvordan det bilfrie prosjektet skulle komme til live er fortsatt ikke besvart.

Nå risikerer Bilfritt Byliv-prosjektet å bli en fiasko før det har fått starte opp, og det må  unngås! Det ville være skikkelig flaut for Oslo, for grønne byer, for byrådet, og ikke minst for de som driver handel i sentrum og forsøker å få folk til å handle i sentrum. Sentrum er i vekst, og i 2015 økte sentrumshandelen i Oslo for første gang på 15 år sin andel av den totale Oslohandelen. I de foregående 15 årene hadde andelen gått fra 32% til i overkant av 15%. Det er mye! Nå kan vi ikke tillate at en lemfeldig tilnærming til et ganske stort grep ender opp med å bli et verdensrekordforsøk som ikke funket.

Det er flott med Sommerservering på Karl Johan, men sentrum er så mye mer enn Karl Johan. Hvis ikke det foreligger noen planer for bilfritt byliv før til sommeren må Byrådet ta ansvar og utsette fjerningen av p-plasser til de har laget en alternativ plan for hva gatene skal fylles med. Tomme gater er “bad for business”.