I en verden der alt rundt oss blir stadig mer omskiftelig vil de fysiske møteplassene bli stadig viktigere. Merkevarer lever av hvordan mennesker vurderer dem, og steder bør også tilstrebe å bli sterke merkevarer. Da trenger de en tydelig identitet. Gode steder er gode møteplasser, og blir dermed også gode merkevarer. I stedsutvikling kan kreative prosesser og prinsipper fra identitetsutvikling og designledelse være effektive  verktøy. Steds- og merkevareidentiteter har det til felles at de forteller gode historier. Mennesker liker gode historier. Så er det også viktig at stedene organiseres godt, og skaper grunnlag for godt og bærekraftig byliv. Tjenester som leveres er blant annet disse:

  • Steds- og merkevareanalyser

  • Utvikling av identitetsplattform

  • Organisering og medvirkningsprosesser

  • PR og kommunikasjonsrådgivning

  • Generell rådgivning innen handels- og stedsutvikling

Her kan du lese mer om hvordan et typisk stedsutviklingsprosjekt kan organiseres ->